• Home
 • Terms and Conditions

Algemene voorwaarden Best Western Rewards

BIJ HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN WORDT VOOR DEZE OVEREENKOMST VOORKEUR GEGEVEN AAN INDIVIDUELE ARBITRAGE IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF GROEPSVORDERINGEN. VOLLEDIGE DETAILS WORDEN HIERONDER BESCHREVEN.

 

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op 1 januari 2016 ("Programmadatum"). Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zullen het Best Western Rewards® Programma ("Programma") regelen en alle voorgaande voorwaarden die van kracht waren voor de Programmadatum vervangen.

Deze Voorwaarden gelden voor alle Leden van het Programma ongeacht het land van verblijf. Bepaalde landen kunnen echter extra beperkingen opleggen aan het Programma. In dergelijke gevallen zijn speciale landspecifieke termen inbegrepen aan het einde van deze voorwaarden.

De termen "u" en "uw" worden in deze Voorwaarden gebruikt om te verwijzen naar de individuele Leden die deel uitmaken van het Programma en een Account hebben aangemaakt (" Account").

OVER HET PROGRAMMA

 

Het Programma wordt beheerd door Best Western International, Inc. ("BWI"), die de partij is met wie u een contract aangaat door in te stemmen met deze Voorwaarden. BWI is gevestigd in de Verenigde Staten op 1601 North 24 Parkway, Phoenix, Arizona 85016. BWI kan, naar eigen goeddunken, bepaalde taken met betrekking tot het beheer van het Programma aan één van haar dochterondernemingen toewijzen. Het Programma wordt beheerd door BWI namens zichzelf, haar dochterondernemingen, juridisch en financieel onafhankelijke hotels over de hele wereld die de merknaam Best Western® dragen ("Gelicentieerde Hotels"), en derde aangesloten organisaties voor wie het toegestaan is een sublicentie aan Gelicentieerde Hotels buiten de Verenigde Staten in de verschillende landen en gebieden over de hele wereld te geven ("Partners"). Houdt u er rekening mee dat de Gelicentieerde Hotels en P

artners zelfstandige entiteiten zijn die geen eigendom zijn van en niet bediend, beheerd of gecontroleerd worden door BWI of dochterondernemingen van BWI .

Het Programma geeft Leden de mogelijkheid om Best Western Rewards® Points ("Punten") te verdienen, die kunnen worden ingewisseld voor gratis overnachtingen bij Gelicentieerde Hotels, Airline Miles met bepaalde luchtvaartmaatschappijen (elk een "Luchtvaartpartner"), en andere diensten of producten met andere programma partners. Meer details over de inwisselopties worden hieronder beschreven en zijn eveneens beschikbaar op www.bestwesternrewards.com of de website van een Partner van Best Western voor de regio of het land waar u verblijft (elk een "Lokale Site").

LID WORDEN VAN HET PROGRAMMA EN EEN ACCOUNT AANMAKEN

 

Voor bestaande Leden, mocht u reeds ingeschreven zijn in het Best Western Rewards Programma aangeboden door BWI voorafgaand aan de Programmadatum ("Oude Programma"), zal uw Lidmaatschap in het Oude Programma automatisch omgezet worden naar een Lidmaatschap van

 

het Programma. Eveneens, mocht u ingeschreven zijn in een Best Western Rewards Programma aangeboden door een Partner voorafgaand aan de Programmadatum (opnieuw "Oude Programma") zal uw Lidmaatschap van dat Oude Programma ook automatisch omgezet worden naar een Lidmaatschap van het Programma, tenzij dit verboden is door de toepasselijke wetgeving. De voorwaarden van het Programma zijn een verbetering van de voorwaarden van de oudere Programma's en zorgen er in het algemeen voor dat Leden van gunstiger voorwaarden en voordelen genieten.

Personen die nog geen Lid zijn, kunnen zich online in het Programma als nieuw Lid inschrijven op www.bestwestern.com of op uw Lokale Site, per post, door te bellen naar een Best Western call center, via een Best Western mobiele applicatie, of via de receptie van een Gelicentieerd Hotel.

U moet meerderjarig zijn in uw land van verblijf om een Lid van het Programma te worden.

Om een Account aan te maken, waardoor u uw Punten en Accountactiviteiten kunt volgen, moet u juiste en volledige informatie, met inbegrip van een actueel, geldig e-mailadres, telefoonnummer en postadres ("Accountinformatie") opgeven. Het gebruik van een Account van iemand anders zonder toestemming is niet toegestaan.

TOESTEMMING AAN DEZE VOORWAARDEN EN BWI'S PRIVACYBELEID

 

UW LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U UW TOESTEMMING GEEFT EN DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT.

DOOR LID TE WORDEN OF DOOR IN HET PROGRAMMA TE BLIJVEN, VERSTREKT U UW PERSOONSGEGEVENS AAN BWI, DIE SYSTEMEN DIE IN DE VERENIGDE STATEN GELOCALISEERD ZIJN GEBRUIKT OM UW INSCHRIJVINGSPROCES TE VOLBRENGEN EN UW ACCOUNT TE ONDERHOUDEN. ALS U EEN INWONER VAN DE EUROPESE UNIE, AZIË OF EEN ANDERE REGIO BENT, VERLEENT U DOOR LID TE WORDEN OF DOOR IN HET PROGRAMMA TE BLIJVEN, UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VOOR DE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DE VERENIGDE STATEN. IN HET GEVAL U EEN ORGANISATIE VERTEGENWOORDIGT BENT U ERVOOR VERANTWOORDELIJK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ELK LID DAT DEELNEEMT AAN HET PROGRAMMA, ALS EEN WERKNEMER OF AANNEMER VAN UW ORGANISATIE OVER WIE PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERSTREKT AAN BWI, ZIJN OF HAAR UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING GEGEVEN HEEFT VOOR EEN TRANSFER EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE NAAR EN BINNEN DE VERENIGDE STATEN. HET IS MOGELIJK DAT DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  MINDER  STRENG  ZIJN  DAN  DE  WETTEN  IN  UW  LAND.  LEES BWI'S

 PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE OVER DE PROCEDURES DIE BWI GEBRUIKT IN VERBAND MET PRIVACY (INCLUSIEF MET BETREKKING TOT INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT EN BWI'S PARTICIPATIE IN HET VERENIGDE STATEN / EUROPESE UNIE GEGEVENSBESCHERMING SAFE HARBOR EN DE VERENIGDE STATEN / ZWITSERLAND GEGEVENSBESCHERMING SAFE

 

HARBOR KADER, DIE BEIDEN MOGELIJK GEMAAKT WERDEN DOOR DE VS. MINISTERIE VAN HANDEL OP: HTTP://WWW.EXPORT.GOV/SAFEHARBOR. ONZE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DIT KADER KAN OOK WORDEN BEKEKEN OP HTTP://WWW.EXPORT.GOV/SAFEHARBOR). DOOR LID TE WORDEN VAN HET PROGRAMMA OF IN HET PROGRAMMA TE BLIJVEN, GEEFT U AAN BWI AAN DAT U HET PRIVACYBELEID VAN BWI GELEZEN EN BEGREPEN HEBT.

BWI IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERSTREKKEN VAN DIT PROGRAMMA AAN DE LEDEN. AF EN TOE KAN U VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN GEVRAAGD WORDEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN PARTNERS AAN TE BIEDEN. ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U VERSTREKT AAN PARTNERS KAN ONDERHEVIG ZIJN AAN HET PRIVACYBELEID EN PROCEDURES VAN DE DESBETREFFENDE PARTNERS. U ERKENT EN AANVAARDT DAT BWI UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KAN ONTVANGEN VAN DESBETREFFENDE PARTNERS EN DAT ALLE PRIVACY PROCEDURES VAN BWI EN ZIJN DESBETREFFENDE PARTNERS VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK DOOR DE DESBETREFFENDE ENTITEIT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

GEBRUIK VAN UW ACCOUNTGEGEVENS

 

In aanvulling op de aan BWI verleende rechten met betrekking tot uw Accountgegevens in het BWI Privacybeleid, maken we gebruik van uw Accountgegevens om uw deelname aan het Programma te beheren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, om het Programma te verbeteren.

U geeft BWI ook de toestemming om uw Accountgegevens te delen met haar dochterondernemingen en derden, waaronder Gelicentieerde Hotels, Partners, luchtvaartmaatschappijen en andere Programmapartners; prijsleveranciers; bedrijven die voldoen aan inwisselverzoeken; technologie service providers om uw Account te laten functioneren en de boeking en de verwerking van de reserveringen te vergemakkelijken; en derde dienstverleners die persoonlijke gegevens namens BWI in een beveiligde omgeving opslaan en verwerken.

In het geval u een burger of legale inwoner van de VS of Canada bent, geeft u BWI uw uitdrukkelijke toestemming om toegestane "zachte onderzoeksgegevens" van kredietbureaus of kredietinformatiebureaus te verkrijgen om te bepalen of u in aanmerking komt voor de Best Western Rewards® MasterCard en de Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard of andere producten, Programma's, diensten en promoties die voor u van belang kunnen zijn. "Zachte onderzoeken" zijn verzoeken aan kredietbureaus om de namen van klanten die aan bepaalde grenswaarden voldoen te geven om zo een definitief creditbod te krijgen, dit is exclusief het verkrijgen van creditrapporten die uw creditscores zouden kunnen beïnvloeden.

U kunt uw Accountgegevens op elk moment wijzigen door in te loggen op uw Account en uw profiel bij te werken. U bent verantwoordelijk voor het actueel en up-to-date houden van uw Accountgegevens. BWI stuurt alle verklaringen, communicatie en updates over het Programma en uw Account via e-mail naar het adres in uw Account. Communicatie is cruciaal voor het beheer van het Programma. Als u uw Accountgegevens, inclusief een werkend e-mailadres, niet

 

up-to-date houdt, kan het zijn dat u geen verklaringen of andere belangrijke mededelingen ontvangt. Zonder een geldig e-mailadres zal u ook niet in staat zijn om bepaalde awards te ontvangen, waaronder vouchers voor een gratis nacht, virtuele cadeaubonnen, reispassen en andere items die elektronisch worden afgehandeld. Als de informatie op uw Account niet correct en actueel is, behoudt BWI zich het recht voor om elke actie die zij nodig acht om uw Account te beschermen tegen onbevoegde toegang of fraude, met inbegrip van de schorsing of het beperken van uw Account,uit te voeren, tot de correctheid van uw Accountgegevens bevestigd kan worden.

Als u ervoor kiest om geen berichten van BWI te ontvangen of als u zich afmeldt voor het ontvangen van berichten van BWI of onze derde aanbieders, zult u niet in staat zijn om volledig deel te nemen aan het Programma, of te kunnen genieten van het volledige scala van voordelen en diensten die beschikbaar zijn voor u als Lid van het Programma. Om zich af te melden voor e- mail of andere berichten, volgt u de instructies die u in elke e-mail of andere berichten ontvangt.

U kunt uw Accountgegevens op elk moment bekijken door in te loggen op uw Account op

 www.bestwestern.com, uw Lokale Site, of via een Best Western mobiele applicatie.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het uw verantwoordelijkheid om activiteiten op uw Account te monitoren en verdachte activiteiten te rapporteren aan BWI.

PUNTEN VERDIENEN VOOR EEN VERBLIJF

 

Met elk verblijf kunt u Punten verdienen ("Gekwalificeerde Verblijven") met uitzondering van de volgende (“Niet-gekwalificeerde Verblijven"):

 • Verblijven geboekt via online reisbureaus ("OTAs"), zoals priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (dat wil zeggen, kanalen anders dan kanalen van het Best Western merk);
 • Verblijven geboekt via touroperators; en
 • Verblijven geboekt tegen speciale gereduceerde tarieven, zoals werknemerstarieven, FIT

/ wholesale / netto tarieven, touringcar- /bustarieven, tarieven voor de bemanning, BWR tarieven voor gratis overnachtingen (FX tarieven), of korting op de prijs voor een verblijf langer dan dertig (30) nachten.

Tarieven of boekingskanalen die gelden als een Gekwalificeerd Verblijf versus een Niet- gekwalificeerd Verblijf kunnen veranderen en dus moet u altijd verifiëren wanneer u reserveert of u een tarief dat geldt als een Gekwalificeerd Verblijf (waarmee u Punten kunt verdienen) of een Niet-gekwalificeerd Verblijf (waarmee u geen Punten verdient) reserveert. Dit is des te meer belangrijk als u reserveert via een ander kanaal dan een reserveringskanaal van de Best Western groep.

U verdient tien (10) Punten voor elke Amerikaanse Dollar (of gedeelte van een Amerikaanse Dollar) betaald voor een Gekwalificeerd Verblijf, exclusief bedragen betaald voor belasting en bijkomstige bedragen. U kunt Punten verdienen voor maximaal drie (3) kamers per

 

Gekwalificeerd Verblijf op voorwaarde dat: (a) u één (1) kamer inneemt; (b) u betaalt voor alle kamers; (c) de Punten voor die kamer niet aan een ander Lid zijn toegekend; en (d) u uw Best Western Rewards® Lidnummer gepresenteerd hebt op het moment van boeking of bij het inchecken.

Indien u een kamer met een ander Lid deelt, zal slechts één (1) Lid de Punten ontvangen en moet u onder elkaar beslissen wie de Punten krijgt.

Punten worden binnen tien (10) werkdagen na het uitchecken aan uw Account toegevoegd.

Indien individuele hotelkamers rechtstreeks worden gefactureerd aan een zakelijke Account en u verantwoordelijk bent voor de verrekening bij het uitchecken, geldt dit als een Gekwalificeerd Verblijf.

Bij een groepsboeking krijgt u maximaal voor drie kamers in een Gekwalificeerd  Verblijf Punten. De persoon die de reservering maakt kiest welke drie kamers (en welke Leden) de Punten ontvangen.

Om Punten te berekenen voor Gekwalificeerde Verblijven die worden betaald in andere valuta dan de Amerikaanse Dollar, zal BWI eerst het bedrag van de betaling naar Amerikaanse dollars converteren naar een redelijke wisselkoers. Deze wisselkoers wordt tenminste één maal per jaar door BWI bepaald en gebaseerd op officieel gepubliceerde wisselkoersen dDaarna zullen de Punten op basis van het geconverteerde te betalen bedrag berekend worden.

Als u gebruik maakt van een Gekwalificeerd Verblijf terwijl u Lid bent, maar u uw Lidkaart niet kunt presenteren of op een andere manier het verblijf in uw Account op kunt nemen, moet u binnen zes (6) maanden na de datum van het Gekwalificeerd Verblijf een krediet aanvragen voor dit Gekwalificeerd Verblijf door www.bestwestern.com of uw Lokale Site te bezoeken of door te bellen naar een Best Western callcenter. Verzoeken moeten uw naam, Accountnummer, adres, telefoonnummer waar u tijdens de dag op te bereiken bent en/of e-mailadres en bevestigingsnummer van de reservering bevatten.

Als u zich inschrijft voor het Programma na genoten te hebben van een Gekwalificeerd Verblijf, kunt u enkel en alleen Punten aanvragen als uw inschrijving heeft plaatsgevonden binnen dertig

 • dagen na uw Gekwalificeerd Verblijf. Verzoeken dienen uw naam, Accountnummer, adres, telefoonnummer waar u tijdens de dag op te bereiken bent en/of uw e-mailadres en het bevestigingsnummer van de reservering te

Het is mogelijk om Punten te bundelen voor mensen die hetzelfde residentiële postadres met een Lid delen. Bundeling is het collectief verdienen van Punten in één Account door individuen met hetzelfde postadres.

VERDIENEN VAN AIRLINE MILES

 

In plaats van Punten voor Gekwalificeerde Verblijven of anders bepaalde voorwaarden te verdienen, kunt u ervoor kiezen om Airline Miles ("Miles") te verdienen met een van onze erkende frequent flyer-partnerprogramma's ("LuchtvaartprogrammaLuchtvaartprogramma") door

 

in te loggen op uw Account via www.bestwestern.com of de Lokale Site van uw verblijfsplaats of door te bellen naar een Best Western callcenter en aan BWI mee te delen dat u Miles wenst te verdienen (in plaats van Punten).. Verder identificeert u het LuchtvaartprogrammaLuchtvaartprogramma en het verstrekt u uw frequent flyer Lidmaatschapsnummer voor het LuchtvaartLuchtvaartprogramma van uw voorkeur. LuchtvaartprogrammaLuchtvaartprogramma’s kunnen verschillende waarden aan Punten toekennen op basis van de regels en voorwaarden van het individuele LuchtvaartprogrammaLuchtvaartprogramma. Neem contact op met een Best Western callcenter alvorens een Gekwalificeerd Verblijf te boeken voor meer informatie over het toekennen van Miles.

Voor een volledige lijst van de Luchtvaartprogramma’s en meer details over het verdienen van Miles, bezoek www.bestwesternrewards.com of uw Lokale Site.

Ter verduidelijking, als u aan BWI aangeeft dat u Miles wenst te verdienen in plaats van Punten, zult u geen Punten verdienen voor Gekwalificeerde Verblijven of anders bepaalde voorwaarden. U zult alleen Miles sparen voor het Luchtvaartprogramma dat u hebt geselecteerd. U kunt er op elk moment voor kiezen om opnieuw Punten te verdienen in plaats van Miles door dezelfde procedure te volgen.

 

De verdiende Miles voor het gekozen Luchtvaartprogramma worden binnen ongeveer tien (10) werkdagen na het uitchecken ter beschikking gesteld. Omdat de terbeschikkingstelling van Miles medewerking van de luchtvaartmaatschappij vereist, kan deze termijn langer zijn in bepaalde situaties.

Met bepaalde Luchtvaartprogramma’skunt u ook Punten die u in uw Account verzameld hebt in Miles omzetten. Op dit moment laten enkel een beperkt aantal partners de omzetting van Punten in Miles toe. We proberen om deze optie voor meer Luchtvaartpartners toe te laten. In afwachting kunt u er altijd voor kiezen om Miles in plaats van Punten te sparen in plaats van om te zetten op een later tijdstip.

Elk Luchtvaartprogramma handhaaft zijn eigen regels, voorschriften en Programma voorwaarden, die allemaal van toepassing zullen zijn op het gebruik van uw Miles, onafhankelijk van het feit of u ervoor kiest om Miles of Punten te sparen en deze dan later om te zetten naar Miles. BWI is niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden van de Luchtvaartprogramma’s.

BWI biedt soms speciale promoties in samenwerking met Luchtvaartprogramma’s aan die u toelaten om extra Miles te verdienen. U kunt enkel deelnemen aan dergelijke promoties indien u, op het tijdstip van de promotie, ervoor gekozen hebt om Miles te verdienen. Dergelijke promoties zullen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden of regels die specifiek voor deze promoties van toepassing zijn. Deze voorwaarden en regels worden gepubliceerd wanneer de promotie wordt aangekondigd.

PUNTEN VERDIENEN DOOR MIDDEL VAN EEN BEST WESTERN REWARDS® MASTERCARD® CREDITCARD

 

De Best Western Rewards® MasterCard®creditcardreeks voor inwoners van de VS en de Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard creditcard voor inwoners van Canada biedt Leden de mogelijkheid om Punten te verdienen met aankopen. De Best Western Rewards® MasterCard® creditcardreeks voor inwoners van de VS is uitgegeven door First Bankpas, een onderdeel van de First National Bank van Omaha. De Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® creditcard voor inwoners van Canada wordt uitgegeven door MBNA, een onderdeel van de Toronto-Dominion Bank. Beide kaarten zijn onderworpen aan creditgoedkeuring en aanvullende voorwaarden zoals vastgesteld door de creditcardmaatschappijen. Voor het aanvragen van een kaart, bezoekt u www.bestwesternrewards.com.

ANDERE MANIEREN OM PUNTEN TE VERDIENEN

 

BWI werkt soms samen met grote bedrijven, van autoverhuurbedrijven tot retailers en veel meer, om u andere mogelijkheden aan te bieden om Punten te verdienen bij aankoop van bepaalde producten en diensten. Voor meer informatie over deze partners, bezoek www.bestwesternrewards.com of uw Lokale Site.

U kunt ook gekozen worden om deel te nemen aan exclusieve, speciale promoties waar u de gelegenheid krijgt om Bonuspunten te verdienen. Het verdienen van dergelijke Bonuspunten is onderworpen aan extra beperkingen, eisen of voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende specifieke promotie. Gelieve de voorwaarden voor een speciale promotie nauwkeurig na te lezen alvorens deel te nemen.

PUNTEN INWISSELEN VOOR GRATIS OVERNACHTINGEN

 

Het aantal Punten dat nodig is voor een (1) gratis overnachting in een Gelicentieerd Hotel is gebaseerd op de verwachte gemiddelde dagprijs op de verblijfsdatum, deze prijs kan gedurende het jaar variëren en kan onderhevig zijn aan veranderingen op bevoegdheid van BWI. Om het aantal Punten nodig voor een gratis overnachting, te weten te komen, bezoekt u

 www.bestwestern.com, uw Lokale Site of een Best Western mobiele applicatie, of neemt u contact op met een Best Western callcenter. EEN GRATIS OVERNACHTING IN EEN STANDAARDKAMER IN ELK GELICENTIEERD HOTEL IS INCLUSIEF DE KAMERKOSTEN EN BELASTING (BTW), MAAR EXCLUSIEF BIJKOMENDE TOESLAGEN, RESORTTARIEVEN OF ANDERE VERGOEDINGEN DIE HET GELICENTIEERD HOTEL IN REKENING MAG BRENGEN, ZOALS MARKETINGKOSTEN OF PARKEERGELDEN.

 

Gratis overnachtingen kunnen worden gereserveerd in elk Gelicentieerd Hotel wereldwijd, afhankelijk van de beschikbare capaciteit en beschikbare kamers. Om de beschikbaarheid na te gaan of om een gratis overnachting te reserveren, bezoek www.bestwestern.com, uw Lokale Site of een Best Western mobiele applicatie; bel een Best Western call center; of boek direct via een Gelicentieerd Hotel. Gratis overnachtingen kunnen niet geboekt worden via reisbureaus of onlinereisbureaus (OTA’s) en er worden geen commissiekosten voor in rekening gebracht. Gratis overnachtingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

 

Gratis overnachtingen kunnen worden geschonken aan een ontvanger van uw keuze in de vorm van een gedrukte of elektronische voucher. Reserveringen met deze gratis overnachtings vouchers moeten worden geboekt door te bellen naar een Best Western callcenter .

PUNTEN INWISSELEN VOOR MILES

 

In het geval dat u aan BWI aangegeven hebt dat u Miles wenst te sparen in plaats van Punten, worden uw Miles toegekend zodra u betaalt voor uw Gekwalificeerd verblijf of via uw aankopen met andere partners; die Miles worden vervolgens overgebracht naar uw Luchtvaartprogramma- account en de verdere inwisseling van de Punten van uw Account is niet nodig.

Indien u ervoor kiest om uw Punten om te zetten en in te wisselen voor Miles, kunt u dit doen op elk gewenst moment door te gaan naar www.bestwestern.com, de Miles worden vervolgens overgebracht naar uw Luchtvaartprogramma-account.

Zoals eerder vermeld handhaaft elk Luchtvaartprogramma zijn eigen regels, voorschriften en programmavoorwaarden, deze zijn bijgevolg allemaal van toepassing op het gebruik van uw Miles. BWI is niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden van de Luchtvaartprogramma’s.

Punten zullen worden omgezet in Miles aan een wisselkoers die door BWI bepaald wordt door gebruik te maken van actuele gepubliceerde wisselkoersen, die van tijd tot tijd kunnen veranderen.

ANDERE INWISSELMANIEREN

 

Speciale promoties: U kunt ook worden geselecteerd om deel te nemen aan exclusieve, speciale promoties, waar u de mogelijkheid hebt om uw Punten in te wisselen voor speciale aanbiedingen. Dergelijke promoties zijn onderworpen aan extra beperkingen, eisen of voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende specifieke promotie. Gelieve de voorwaarden voor een speciale promotie nauwkeurig na te lezen alvorens Punten in te wisselen of deel te nemen.

De Best Western Travel Card®: U kunt uw Punten gebruiken om een Best Western Travel Card® te verkrijgen, die kan worden gebruikt om de verblijfskosten in elk Gelicentieerd Hotel wereldwijd (d.w.z. overnachtingskosten en toepasselijke taxen) te betalen, en tenzij de Best Western Travel Card® aangeboden werd als onderdeel van een promotie, heeft deze geen vervaldatum. Elk Gelicentieerd Hotel is vrij om al dan niet de Best Western Travel Card® voor andere diensten dan verblijfskosten te aanvaarden. Voor een volledige lijst van voorwaarden met betrekking tot de Best Western Travel Card®, bezoek www.travelcard.bestwestern.com. Het ontvangstbewijs van een Best Western Travel Card® is geen reservering. Uw Best Western Travel Card® wordt afgegeven in uw lokale valuta, maar wordt afgelost in de valuta van het Gelicentieerde Hotel waar u uw Best Western Travel Card® gebruikt tegen een op dat moment geldende wisselkoers, bepaald door BWI.

Andere inwisselopties: U kunt ook Punten inwisselen voor een breed scala aan andere artikelen door www.bestwestern.com of uw Lokale Site te bezoeken, of door te bellen naar een Best Western callcenter.

 

Voor artikelen die digitaal worden geleverd, zoals virtuele cadeaubonnen, zal u meestal binnen zeven (7) werkdagen na het inwisselen van uw Punten een e-mail ontvangen met daarin uw cadeaubon. BWI tracht artikelem die per post naar u gestuurd worden, zoals koopwaar en fysieke cadeaubonnen zo snel mogelijk naar u te sturen, maar af en toe kan dit tussen de vier (4) weken tot acht (8) weken duren, afhankelijk van beschikbaarheid.

Om veiligheidsredenen kunnen ingewisselde artikelen niet naar een postbusadres gestuurd worden.Sommige cadeaubonnen en koopwaar zijn niet beschikbaar buiten bepaalde regio's. Zorg ervoor dat het adres dat zich in uw Account bevindt correct is alvorens uw Punten in te wisselen.

Alle cadeaubonnen en cadeaukaarten verkregen door Punten in te wisselen zijn onderhevig aan bijkomende voorwaarden opgelegd door de toepasselijke uitgever, die kunnen bestaan uit vervaldata, inactiviteitsvergoedingen en andere beperkingen (behalve voor de Best Western Travel Card®, die geen vervaldatum of inactiviteitskostenheeft tenzij deze werd uitgegeven als onderdeel van een promotie). Bepaalde aanbieders van cadeaubonnen rekenen vergoedingen voor inactiviteit. Bijgevolg kan BWI alleen garanderen dat een cadeaubon zijn volle nominale waarde (d.w.z. zonder aftrek voor inactiviteit) behoudt tot zes (6) maanden na de datum van uw bestelling.

Veel inwisselartikelen artikelen worden geleverd door onafhankelijke leveranciers en zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden. BWI geeft geen garanties van welke aard dan ook en stelt zich niet aansprakelijk, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze artikelen, en zal met respect voor de wet van uw verblijfplaats, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, kosten, ongevallen of ongemakken die veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van dergelijke artikelen. De meeste artikelen die via het Programma verkrijgbaar zijn hebben een fabrieksgarantie.

Indien goederen defect zijn bij aflevering of beschadigd werden tijdens het transport kunnen Leden contact opnemen met een Best Western callcenter. BWI zal dan contact opnemen met de leverancier, handelaar, verkoper of fabrikant van het artikel om een retourlabel te bekomen. Dit label wordt hierna aan het Lid bezorgd teneinde de goederen terug te zenden en deze opnieuw in te wisselen. Cadeaubonnen zijn onder geen enkele omstandigheid inwisselbaar, voor  contanten in te wisselen of verwisselbaar en zijn niet vervangbaar in het geval van verlies of vernietiging.

Liefdadigheidsgiften: U kunt er ook voor kiezen om Punten in te wisselen voor een liefdadigheidsgift aan bepaalde erkende goede doelen, in welk geval de volgende voorwaarden van toepassing zijn.

 • De donatie zal worden aangegeven worden op uw online verklaring in uw Account, dit vormt uw
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel overleg met uw belastingadviseur over de vraag of uw donatie van Punten al dan niet fiscaal aftrekbaar

Bezoek www.bestwesternrewards.com of uw Lokale Site voor meer informatie over deze inwisseloptie.

 

Algemeen: Veel inwisselartikelen zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen of zijn enkel aangegeven in bepaalde valuta's.

Het Lid is zelf verantwoordelijk om een inwisselartikel te kiezen dat overeenkomt met zijn/haar beoogd gebruik. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen inwisselartikelen, eens ze afgegeven zijn teruggestuurd of terugbetaald worden en de keuze van artikelen is afhankelijk van hun beschikbaarheid.

BWI zal zich te goeder trouw inspannen om voor elke bestelling de gevraagde artikelen te leveren; BWI kan echter een soortgelijk artikel te leveren met een gelijke waarde mocht het desbetreffende artikel niet beschikbaar zijn.

BEST WESTERN REWARDS® KORTING OP DE KAMERPRIJS

Leden die een reservering in een Gelicentieerd Hotel via www.bestwestern.com of een Lokale Site boeken kunnen genieten van een korting van 10% of meer op de gepubliceerde "Flexibele Prijs." Om gebruik te maken van deze korting, selecteert u het "Best Western Rewards® Prijsplan." Dit tarief is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

ELITESTATUS

 

BWI biedt vier verschillende niveaus van Elitestatus Lidmaatschap (Gold, Platinum, Diamond en Diamond Select) aan die uiterlijk op 1 maart 2016 van kracht worden. Om de Elitestatus te bereiken, moet u in één kalenderjaar ofwel het vereiste aantal Nachten of het vereiste aantal Gekwalificeerde Verblijven of het vereiste aantal Punten gespaard hebben zoals aangeduid in de onderstaande tabel:

STATUSNIVEAU

NACHTEN

VERBLIJVEN

PUNTEN

(Enkel en alleen van Gekwalificeerde Verblijven; exclusief Bonuspunten of promotiepunten)

Gold

10 tot 14 nachten

7 tot 9 Gekwalificeerde Verblijven

10.000 tot 14.999 Punten

Platinum

15 tot 29 nachten

10 tot 19 Gekwalificeerde Verblijven

15.000 tot 29.999 Punten

Diamond

30 tot 49 nachten

20 tot 39 Gekwalificeerde Verblijven

30.000 tot 49.999 Punten

Diamond Select

50 of meer nachten

40 of meer Gekwalificeerde Verblijven

50.000 of meer Punten

 

Zodra u Elitestatus bereikt, zal die status van kracht blijven voor de rest van het kalenderjaar waarin deze bereikt werd tot het einde van het volgende kalenderjaar. Zodra u voldoet aan de eisen van het volgende Elitestatus-niveau zal u overgaan naar het volgende Elitestatus -niveau. Bijvoorbeeld, als u de GoldElitestatus bereikt in augustus 2016, zal u deze Gold Elitestatus behouden tot 31 december 2017. Als u de Gold Elitestatus bereikt in augustus 2016 en daarna in oktober 2016 Platinumstatus, zal u in dat geval de Platinum Elitestatus behouden tot 31 december 2017. BWI behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Elitestatus te verlenen aan Leden die niet voldoen aan de Elitestatus-criteria.

Leden met Elitestatus, krijgen Bonuspunten voor elk Gekwalificeerd Verblijf tijdens de duur van hun Elitestatus en dit als volgt:

 • Leden met Gold Elitestatus ontvangen een 10% Puntenbonus
 • Leden met Platinum Elitestatus ontvangen een 15% Puntenbonus
 • Leden met Diamond Elitestatus ontvangen een 30% Puntenbonus
 • Leden met Diamond Select Elitestatus ontvangen een 50% Puntenbonus

Bonuspunten worden toegekend vanaf het eerste Gekwalificeerd Verblijf na het bekomen van de Elitestatus.

Leden die de Elitestatus hebben bereikt kunnen kosteloos Punten overdragen aan andere Leden.

Teneinde reserveringen te vergemakkelijken en voor eventuele vragen met betrekking tot hun Account wordt er een speciaal gratis telefoonnummer ter beschikking gesteld aan Leden met Elitestatus.

Leden die Platinum, Diamond en Diamond Select bereikt hebben krijgen een welkomstgeschenk bij het inchecken.

Leden die Platinum, Diamond en Diamond Select bereikt hebben kunnen een betere kamer krijgen bij het inchecken. Het Gelicentieerd Hotel beslist zelf over het al dan niet toewijzen van een betere kamer. Deze kamers kunnen onder meer kamers met een mooi uitzicht zijn, suites, kamers op de hogere etages, hoekkamers, kamers met speciale voorzieningen of in de nabijheid van speciale voorzieningen. Een upgrade van de kamer is niet beschikbaar bij BW Premier Collection® Gelicentieerde Hotels. In het geval dat een Lid met Platinum, Diamond of Diamond Select Elitestatus een reservering voor meerdere kamers maakt kan enkel de kamer waar het Lid zelf verblijft ge-upgradet worden en dit is niet van toepassing voor andere kamers in de reservering, Leden met de Elitestatus moeten aanwezig zijn en in één (1) van de kamers verblijven om van de voordelen van de Elitestatus te genieten. In het geval van een groepsreservering, zal alleen het Lid met de Elitestatus de voordelen van Elitestatus ontvangen. Kamer upgrades zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Gelicentieerde Hotels zijn niet verplicht om speciale kamers of suites of kamer upgrades aan te bieden.

 

VERVALTIJD VAN PUNTEN EN ANNULERING VAN LIDMAATSCHAP

 

Punten verdiend in het kader van het Programma vervallen niet. Dit is een positieve verandering voor de Leden van sommige oudere Programma's. De Punten verdiend in het kader van oudere Programma’s met een vervaldatum op of vóór 31 december 2015, zullen nog steeds op de voorziene datum vervallen. Vanaf 1 januari 2016 (de Programmadatum), zullen alle lopende en niet-ingewisselde Punten die verdiend werden in Oudere Programma’s niet langer vervallen, ongeacht het land van verblijf.

BWI behoudt zich het recht voor om elk Ledenaccount te annuleren en alle niet ingewisselde Punten in te trekken in elk van de volgende omstandigheden:

 • wanneer u deze Voorwaarden schendt;
 • wanneer u valse of onjuiste Accountinformatie verstrekt of misbruik van het Programma maakt;
 • wanneer u de nationale, provinciale of lokale wet- of regelgeving schendt;
 • wanneer u Punten of inwisselartikelen verkoopt of ruilt (inclusief voor commerciële doeleinden);
 • wanneer u de kosten voor een Gelicentieerd Hotel weigert te betalen, inclusief niet- volledige betalingen aan Gelicentieerde Hotels of teruggestuurde betaling doordat u niet voldoende saldo had;
 • wanneer u fraude pleegt of misbruik maakt van het Programma;
 • wanneer u bewust meer dan één (1) actieve Account hebt;
 • Iedere actie of gedrag van u die door BWI als onredelijk, kwetsend of beledigend wordt ervaren of iedere actie of gedrag ten nadele van het Programma, één van de allianties, partners, of vertegenwoordigers, BWI-werknemers, of het personeel van de Gelicentieerde hotels; of
 • in het geval van verdachte activiteiten op uw

TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLENOPLOSSING

 

Gelieve dit zorgvuldig door te lezen. Dit heeft invloed op uw rechten.

Tenzij dit door de wetten van uw rechtsgebied verboden is, zijn voor alle geschillen tussen u en BWI of een van de aangewezen dochtermaatschappijen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze Voorwaarden of uw deelname aan het Programma (hierna gedefinieerd als Vorderingen ) de wetten van de staat Arizona of de federale wetten van de Verenigde Staten

 

van toepassing, voor zover van toepassing, zonder rekening te houden met conflicten van wetbeginselen.

Verder moeten alle geschillen tussen u en BWI of een van de aangewezen dochtermaatschappijen die voortvloeien uit of in enig opzicht verband met deze Voorwaarden of uw deelname aan het Programma worden opgelost door middel van bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. Deze overeenkomst tot arbitrage moet ruim geïnterpreteerd worden. Het omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen en geschillen, met inbegrip van groepsvorderingen, die betrekking hebben op en voortvloeien uit uw deelname aan het Programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle vorderingen met betrekking tot of voortvloeiend uit de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot Accountgegevens ("Beveiligingsprobleem"), reclame- en marketingsvorderingen, productaansprakelijkheid, of consumentenvorderingen ("Vorderingen").

U BENT HET EROVER EENS DAT DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST, U EN BWI BEIDEN AFZIEN VAN UW RECHTEN OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME IN EEN GROEPSVORDERING. U EN BWI ZIJN HET EROVER EENS DAT EEN VORDERING TEGEN DE ANDERE OP PERSOONLIJKE TITEL GEDAAN WORDT, EN NIET ALS EISER OF ALS LID VAN EEN BEOOGDE GROEPSVORDERING OF VERTEGENWOORDIGDE PROCEDURE. IEDERE ARBITRAGE VINDT PLAATS OP INDIVIDUELE BASIS; GROEPSARBITRAGES EN GROEPSVORDERINGEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.

De arbitrage zal geregeld worden door de Commerciële Arbitrage Regels en de aanvullende procedures voor consument gerelateerde Geschillen van de Amerikaanse Arbitrage Associatie ("AAA"), zoals gewijzigd bij deze sectie. Voor elke vordering waarvan het totale gevraagde bedrag $ 10.000 of minder is, zullen de AAA, u, en BWI zich houden aan de volgende regels: (a) de arbitrage zal uitsluitend uitgevoerd worden op basis van schriftelijke stukken; en (b) tijdens de arbitrage zullen de partijen of getuigen niet persoonlijk moeten verschijnen, tenzij onderling anders overeengekomen door de partijen. Indien het bedrag van de vordering meer dan $ 10.000 bedraagt, zal het recht op een hoorzitting worden vastgesteld door de AAA-regels, en de hoorzitting (mocht deze plaats vinden) zal uitsluitend plaats vinden in Phoenix, Arizona. De uitspraak van de bemiddelaar is bindend en kan worden ingevoerd als een rechtsgeldig oordeel in een bevoegde rechtbank. In het geval dat deze overeenkomst tot arbitrage niet door een  rechtbank afdwingbaar is of verboden is door de wetten van het uw verblijfsplaats, komt elke vordering die anders bemiddeld zou worden exclusief voor de staats- of federale rechtbanken in Phoenix, Arizona.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zullen alle vorderingen, oordelen en schadevergoedingen beperkt worden tot de werkelijke out-of-pocket kosten (met inbegrip van,

i.v.m. beveiligingsproblemen, de kosten van de wettelijk verplichte kennisgevingen en herstel) maar in geen geval zullen deze de honoraria van advocaten omvatten, en in geen geval zal een Lid een schadevergoeding verkrijgen voor, en hierbij doet men afstand van alle rechten om bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade en andere schade te eisen, anders dan voor werkelijke out of-pocket kosten.

 

Voor zover de wetten van uw verblijfsplaats de beperking of het verbod van de eis om te arbitreren, het verbod op groepsvorderingen regelen zullen de wetten van Arizona of de federale wetten van de Verenigde Staten van toepassing zijn, of de jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken in Phoenix, Arizona, u ermee akkoord dat de volgende bepalingen van deze paragraaf van toepassing zullen zijn: Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met dit contract zijn (hierboven breed gedefinieerd als Vorderingen), met inbegrip van elke vraag betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit contract, worden voorgelegd aan en uiteindelijk opgelost door arbitrage onder het gezag van de London Court of International Arbitration ("LCIA ") en de LCIA regels, er wordt bij wijze van referentie naar de regels van dit hof verwezen in deze clausule. Het aantal bemiddelaars is drie. De zitplaats of wettelijke arbitrageplaats zal in Londen, Engeland zijn. De arbitrageprocedure zal in het Engels plaatsvinden. Het toepasselijk recht zal in een dergelijk geval het materiële recht van Engeland en Wales zijn.

Niettegenstaande het voorgaande, zal elke Lid en BWI het recht hebben om een voorlopige voorziening te zoeken (tenzij anders uitgesloten door een andere bepaling van deze Voorwaarden) in de staats- en federale rechtbanken van Phoenix, Arizona.

OVERIGE VOORWAARDEN

 

Tenzij dit door de wetten van uw rechtsgebied verboden is, kunnen alle voorwaarden, met inbegrip van alle vereisten m.b.t. het verdienen van Punten en het inwisselen ervan, zonder voorafgaande kennisgeving door BWI en geheel naar eigen inzicht gewijzigd worden.

Vaststelling en betaling van belastingschuld is uw verantwoordelijkheid als Lid.

Noch BWI, haar dochterondernemingen, werknemers, agenten of partners, noch Gelicentieerde Hotels of Partners zijn verantwoordelijk voor verloren of gestolen awards.

Behalve bij het schenken van gratis overnachtingen zoals toegestaan door deze voorwaarden, mag u uw Punten aan niemand overdragen zonder geldig gerechtelijk bevel of tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zoals het geval is met Elitestatus-Leden.

Punten zijn niet inwisselbaar voor geld of enige andere vorm van krediet, tenzij uitdrukkelijk door de toepasselijke wetgeving vereist. De waarde van de Punten wordt door BWI naar eigen goeddunken bepaald en kan soms worden aangepast, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

BWI kan er naar eigen goeddunken voor kiezen om Lidmaatschapsreferenties in verschillende formaten te geven aan de Leden. Fysieke Lidmaatschapsreferenties uitgegeven door BWI blijven eigendom van Best Western en moeten op verzoek worden ingeleverd door het Lid.

BWI kan de Punten in uw Account op basis van actuele informatie over uw verblijf wijzigen.

BWI mag het Programma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, desgevallend moet u uw Punten binnen negentig kalenderdagen inwisselen, of elke andere

 

periode vereist door de geldende wet van uw rechtsgebied, na de ontvangst van de kennisgeving

i.v.m. de beëindiging van het Programma om te voorkomen dat uw Punten vervallen.

Het Programma wordt geregeld door de wetten van de Verenigde Staten en de Staat Arizona zonder rekening te houden met conflicten van wetbeginselen, tenzij anders aangegeven in de "Speciale Opmerkingen" secties hieronder.

BWI is niet verantwoordelijk voor onleesbare, verloren, te laat geleverde, onvolledige, verkeerde of onbestelbare post of e-mail; of om het even welke computer-, telefoon-, satelliet-, kabel-, netwerk-, elektronisch of Internet hardware of software defecten, fouten, verbindingen, of de beschikbaarheid, of vervormde, beschadigde of verstoorde transmissies, dienstverlener / Internet

/website /nettoegankelijkheid, beschikbaarheid, files, technische, typografische of andere fouten, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, onjuiste of onnauwkeurige opgeslagen Accountinformatie, of het niet opslaan, of verlies van dergelijke Accountgegevens.

BWI is niet verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, tekorten, operationele of tansmissievertragingen, problemen met de communicatie lijn, of technische fouten.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door het plaatsen van een bijgewerkte versie op deze pagina. Indien u een Lid bent en een herziening vermindert op een substantiële wijze uw rechten, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te sturen naar het e- mailadres van uw Account en gaat u ermee akkoord dat de herziene voorwaarden van kracht worden negentig (90) dagen nadat het bericht naar u verstuurd werd. Uw verdere deelname aan het Programma is onderworpen aan de meest actuele, effectieve versie van deze voorwaarden.

De verklaring van afstand door BWI van een inbreuk door een Lid op een term, overeenkomst, bepaling of voorwaarde hierin voorzien zal geen verklaring van afstand van enige voorafgaande, gelijktijdige of latere inbreuk vormen door het Lid van dezelfde of een andere term, overeenkomst, bepaling, of voorwaarde.

Deze voorwaarden gelden alleen voor zover toegestaan door de wetten van het land, staat, of provincie van het Lid in kwestie. Voor zover één van de voorgaande beperkingen niet onder de wetten van uw land, staat of provincie is toegestaan, gaat u ermee akkoord dat de overige delen van deze voorwaarden die toegestaan zijn van toepassing zijn voor zover maximaal is toegestaan door de wet.

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN AUSTRALIE. U hebt bepaalde

rechten op grond van het Australische consumentenrecht bekend als zijnde "consumentengaranties." Niets in de Voorwaarden is bedoeld om niet-uitsluitbare rechten waar een Lid volgens de Australische consumenten wet recht op heeft uit te sluiten of te beperken. Met betrekking tot eventuele geschillen tussen BWI en Leden die in Australië wonen met betrekking tot het Programma, deze voorwaarden, of de ontvangst of het gebruik van een toekenning , kan elke partij een vordering indienen, maar deze vordering kan alleen ingediend worden in de rechtbanken van de stad Phoenix, in de staat Arizona in de VS of in de steden Sydney, New South Wales, Australië.

 

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN CANADA. Tijdens de inschrijving kunt u ervoor kiezen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven om speciale aanbiedingen en informatie over diensten te ontvangen (van BWI of een derde partner) die voor u van belang kunnen zijn en u kunt toestemming geven aan BWI om elektronische berichten te sturen met betrekking tot deze zaken. Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft tijdens het inschrijvingsproces, dan zult u geen dergelijke aanbiedingen ontvangen. U gaat er echter wel mee akkoord dat BWI u verklaringen, communicatie en updates met betrekking tot uw Account kan sturen via e-mail naar het adres in uw Account. Als u tijdens de registratie instemt met het ontvangen van aanbiedingen, maar later besluit dat u deze niet langer wil ontvangen, kunt u dit te allen tijde aangeven via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN JAPAN. Met betrekking tot eventuele geschillen tussen BWI en Leden die in Japan wonen met betrekking tot het Programma, deze voorwaarden, of de ontvangst of het gebruik van een toekenning , kan elke partij een vordering indienen, maar deze vordering kan alleen ingediend worden in de rechtbanken van de stad Tokyo in Japan of in de stad Phoenix in de staat Arizona in de VS.

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN QUEBEC. Tijdens de inschrijving kan u ervoor kiezen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven om speciale aanbiedingen en informatie over diensten te ontvangen (van BWI of een derde partner) die voor u van belang kunnen zijn en u kunt toestemming geven aan BWI om elektronische berichten te sturen met betrekking tot deze zaken. Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft tijdens het inschrijvingsproces, dan zult u geen dergelijke aanbiedingen ontvangen. U gaat er echter wel mee akkoord dat BWI u verklaringen, communicatie en updates met betrekking tot uw Account kan sturen via e-mail naar het adres in uw Account. Als u tijdens de registratie instemt met het ontvangen van aanbiedingen, maar later besluit dat u deze niet langer wil ontvangen, kunt u dit te allen tijde aangeven via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.Bestwestern.com is beschikbaar in het Frans op http://fr.bestwesternquebec.com/ .

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN ZUID-AFRIKA. Met betrekking tot

eventuele geschillen tussen BWI en Leden die in Zuid-Afrika wonen met betrekking tot het Programma, deze voorwaarden, of de ontvangst of het gebruik van een toekenning , kan elke partij een vordering indienen, maar deze vordering kan alleen ingediend worden in de rechtbanken van de stad Kaapstad in Zuid-Afrika of in de stad Phoenix in de staat Arizona in de VS.

SPECIALE  OPMERKING VOOR  INWONERS  VAN  ITALIE.  Het Programma  wordt in

Italië en de Republiek San Marino aangeboden door Best Western Italia SCpA ("BW Italia") en BWI. De voorwaarden die gelden voor Leden die in Italië woonachtig zijn, zijn hier beschikbaar.

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN DUITSLAND. Als u een consument

uit Duitsland bent zal de toepassing van de wetten van de Verenigde Staten en de staat Arizona u niet beroven van de bescherming geboden door de verplichte Duitse bepalingen betreffende consumentenbescherming. Tijdens de inschrijving kan u ervoor kiezen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven om speciale aanbiedingen en informatie over diensten te ontvangen (van BWI of een derde partner) die voor u van belang kunnen zijn en u kunt toestemming geven aan

 

BWI om elektronische berichten te sturen met betrekking tot deze zaken. Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft tijdens het inschrijvingsproces, dan zult u geen dergelijke aanbiedingen ontvangen. U gaat er echter wel mee akkoord dat BWI u verklaringen, communicatie en updates met betrekking tot uw Account kan sturen via e-mail naar het adres in uw Account. Als u tijdens de registratie instemt met het ontvangen van aanbiedingen, maar later besluit dat u deze niet langer wil ontvangen, kunt u dit te allen tijde aangeven via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN FRANKRIJK. U kunt uw deelname

aan het Programma en uw Account op elk moment beëindigen. Door het beëindigen van uw deelname aan het Programma, erkent u en gaat ermee akkoord dat u alle Punten die u gespaard hebt kwijt bent en u zal niet in staat zijn om Punten in te wisselen voor één van de hierboven beschreven voordelen.

SPECIALE OPMERKING VOOR INWONERS VAN CHINA. Tijdens de inschrijving kunt u ervoor kiezen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven om speciale aanbiedingen en informatie over diensten te ontvangen (van BWI of een derde partner) die voor u van belang kunnen zijn en u kunt toestemming geven aan BWI om elektronische berichten te sturen met betrekking tot deze zaken. Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft tijdens het inschrijvingsproces, dan zult u geen dergelijke aanbiedingen ontvangen. U gaat er echter wel mee akkoord dat BWI u verklaringen, communicatie en updates met betrekking tot uw Account kan sturen via e-mail naar het adres in uw Account. Als u tijdens de registratie instemt met het ontvangen van aanbiedingen, maar later besluit dat u deze niet langer wil ontvangen, kunt u dit  te allen tijde aangeven via e-mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Menu [NL-BE]

 Nederlands ( BE )
Menu